Daily Archives: iulie 28, 2010

SOLITUDE

Ella Wheeler Wilcox

Laugh, and the world laughs with you:
Weep, and you weep alone;
For the sad old earth
Must borrow its mirth,
It has trouble enough of its own.

Sing, and the hills will answer;
Sigh, it is lost on the air;
The echoes bound
To a joyful sound,
But shrink from voicing care.

Rejoice, and men will seek you;
Grieve, and they turn and go;
They want full measure
Of all your pleasure,
But they do not want your woe.

Be glad, and your friends are many;
Be sad, and you lose them all;
There are none to decline
Your nectared wine,
But alone you must drink life’s gall.

Feast, and your halls are crowded;
Fast, and the world goes by;
Succeed and give,
And it helps you live,
But it cannot help you die.

There is room in the halls of pleasure
For a long and lordly train;
But one by one
We must all file on
Through the narrow aisles of pain.

romanian version

Râzi, şi lumea va râde cu tine;

Plângi, şi singur vei plânge;

Tărâna bătrână e silită sa-ţi ia cu împrumut

Bucuria,

Nu şi-o poate regăsi de una singură.

Cântă şi vâlcelele îţi vor răspunde;

Suspină, vântul îţi va înghiţi suspinul.

Ecoul va răspunde fericirii,

Dar va respinge orice urmă de tristeţe.

Bucură-te şi oamenii te vor înconjura;

De vrei sa îţi întoarca spatele, arată-ţi suferinţa;

Vor să trăiască din bucuria ta,

Dar de zvârcolirea-ţi nu se vor îndura.

Fericit de vei fi, mulţi prieteni vei avea;

Dar la tristeţe toţi se vor împrăştia –

Nimeni nu îţi va refuza cupa de nectar,

Dar fierea vieţii de unul singur o vei bea.

Risipeşte în festine şi un ac nu vei avea unde să scapi;

Postește însă şi toţi vor dispărea.

Dă din belşugul tău şi astfel vei putea trăi,

Dar, în ceasul morţii, nimeni nu-ţi va plânge-alături.

Se găseşte loc în palatele plăcerilor;

Pentru mulţimi nenumărate, împărăteşti,

Dar neînsoţiţi ne vom strecura

Prin tranşeele înguste ale durerii.